Rolnicy oraz producenci rolni

Podstawowe funkcje:

 • Planowanie, zarządzanie i monitorowanie upraw w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem sensorów IoT
 • Wspomaganie produkcji u zakontraktowanych dostawców dzięki dostępowi do aktualnych danych i koncepcji PoliFarm
 • System wsparcia decyzji w oparciu o aktualne i prognozowane informacje w produkcji roślinnej
 • Redukcja oraz optymalizacja kosztów produkcji związanych z suszą, użyciem ś.o.r., siły roboczej, przechowywaniem
 • Automatyczne rejestrowanie zabiegów agrotechnicznych
 • Zarządzanie całym inwentarzem gospodarstwa
 • Szacowanie kosztów produkcji, opłacalności zabiegów, doboru odmian na podstawie badań i analizy warunków siedliskowych
 • Budowanie marki oraz historii produktu dla konsumentów z wykorzystaniem Blockchain

Produkcja oparta  na danych

Nawet jeśli jesteś małym lub średnim producentem rolnym możesz wykorzystać potencjał nowoczesnych technologii to monitorowania upraw oraz inwentarza gospodarstwa. 

Aktualne system FarmCloud, a zwłaszcza aplikacja FarmPortal pozwala wykorzystać dane z sensorów:

 • ReHydro – monitorowanie  nawodnienia gleby wraz z temperaturą  i wilgotnością powietrza. Walcz z suszą dzięki systemowi alarmów i powiadomień
 • MetPRO – automatyczna stacja meteorologiczna o nieograniczonym zasięgu
 • Tracky – dedykowany system monitorowania pojazdów i maszyn rolniczych