Certyfikacja pochodzenia żywności / płodów rolnych

Świadomi konsumenci coraz zwracają uwagę na pochodzenie produktu spożywczego, jakość oraz pochodzenie. Drugim zjawiskiem, które można zaobserwować na rynku spożywczym jest patriotyzm konsumencki wspierany przez programy takie jak Polski Produkt. FarmCloud wspomaga proces certyfikacji oraz autentyczności pochodzenia żywności dzięki zestawom sensorów oraz procesom, które oczywiście muszą być dostosowane do specyficznych wymagań przedsiębiorstwa przetwórczego.

Zastosowanie sensorów na wszystkich etapach produkcji rolnej (przygotowanie gruntu, zabiegi agrotechniczne, zbiory, przechowanie, monitorowanie maszyn, warunki atmosferyczne, modele chorobowe, etc) pozwala uniknąć błędów ludzkich, ogranicza podrabianie produktów i jednoznacznie wskazuje na miejsce uprawy.