FarmCloud – nowoczesna platforma informatyczna dla branży rolno – spożywczej

Współpraca

Nowoczesna platforma łącząca wszystkie strony produkcji rolnej. Rolnicy otrzymują narzędzie do prowadzenia gospodarstwa i monitorowania upraw, firmy handlowo-usługowe aplikacje do budowania relacji z klientami, dostawcy technologii szybciej wprowadzają produkty na rynek, a konsumenci możliwość sprawdzenia pochodzenia żywności.

FarmCloud centralizuje i umożliwia współpracę wszystkie strony produkcji rolnej:

 • producentów rolnych
 • firmy handlowo – usługowe
 • dostawców nowoczesnych technologii
 • konsumentów

Platforma aplikacyjna

Na platformę FarmCloud składają się dwie, połączone danymi aplikacje:

FarmPortal – system do kompleksowego zarządzania gospodarstwem rolnym dedykowany rolnikom i producentom rolnym. Pozwala zarządzać  całym cyklem produkcji rolnej, monitorować uprawy,  grunty, maszyny i pojazdy, mikroklimat w przechowalni. Manager upraw daje pełny wgląd w aktualną sytuację na polu – obrazowanie satelitarne, waunki meteorologiczne, modele chorobowe. Przystosowany do upraw ekologicznych.

AgriCRM – dla firm usługowych, handlowych, dostawców rozwiązań do kooperacji z rolnikami lub dostawcami. Otwiera nowe możliwości komunikacji z klientami.

Certyfikacja pochodzenia

Aplikacje na platformie FarmCloud rejestrują oraz gromadzą wszystkie zdarzenia na uprawie począwszy od jej zdefiniowania, poprzez zabiegi agrotechniczne, pakowanie, przetwarzanie żywności oraz jej dystrybucje. Zdarzenia pochodzą z dostępnych na platformie sensorów, dzięki czemu nie można ich podrobić.

Integracja z Blockchain zapewnia autentyczność pochodzenia informacji.

Nowoczesne kanały komunikacji

Nie bądź sprzedawcą a doradcą,  który pomoże wybrać asertyment adekwantny do potrzeb i sytuacji w jakiej znajduje się rolnik. Pomóż swojemu klientowi osiągnąć wyższe plony i bądź z niim w stałym kontakcie. Platform daje nowe narzędzia e-commerce, niespotykane dotąd w branży Agro:

 • Możliwość wykonywania usług (próby glebowe, siw, zbiory) bezpośrednio na danych klienta – wymagana zgoda
 • Pozycjonowanie produktów, usług
 • Kontakt do przedstawiciela handlowego lub doradcy
 • Udostępnianie obserwacji polowych
 • Kampanie reklamowe i marketingowe
 • Raporty i  analizy zbiorcze
 • Dystrybucja dokumentów