Po przeszło pół roku pracy, zarówno konceptualnej jak i implementacyjnej, FarmCloud został oficjalnie uruchomiony w formie produkcyjnej. Rolnictwo precyzyjne staje się łatwiejsze z wykorzystaniem danych, które dostępne będą w jednym miejscu, w aplikacji FarmCloud.

Pierwsza wersja systemu posiada następujące funkcjonalności:

  • Zarządzanie gospodarstwami – pozwala na zarządzanie podstawowymi informacjami o gospodarstwie, zarówno przez rolników w FarmPortal, ale także dostawcą w AgriCRM, gdzie dostawcy mogą tworzyć konta swoim klientom. FarmCloud pozwala na dostęp do wielu gospodarstw z poziomu jednego konta w systemie.
  • Zarządzanie kontaktami i notatkami – dostawcy mogą zarządzać kontaktami w gospodarstwie oraz tworzyć notatki do gospodarstw
  • Zarządzanie gruntami – grunt jest jednym z podstawowych zasobów w gospodarstwie, FarmCloud pozwala na definiowanie gruntów poprzez wykonanie obrysu na mapie jak i z wykorzystaniem rejestru katastralnego
  • Zarządzanie maszynami – park maszynowy bywa rozbudowany, FarmCloud pozwala zebrać te wszystkie informacje w jednym miejscu
  • Zarządzanie pracownikami – w wielu gospodarstwach poza właścicielem, zatrudniani są pracownicy, dedykowany moduł pracowników pozwoli na łatwiejsze zarządzanie personelem w gospodarstwie.
  • Zarządzanie stacjami MetPro – dzięki integracji z naszym Partnerem Digital Crops Sp. z o.o. w systemie FarmCloud dostępne są stacje meteo MetPro. Dostawcy mogą rejestrować i zarządzać stacjami, które sprzedali, natomiast rolnicy z poziomu FarmPortal mogą dodawać zakupione stacje, przeglądać oraz analizować dane. W systemie istnieje możliwość zdefiniowania alarmów, które zostaną uruchomione w momencie przekroczenia zdefiniowanych progów, sygnalizując to za pomocą wiadomości w systemie.
  • Zalecenia fungicydowe – dzięki zaleceniom fungicydowym skorelowanym z prognozami pogody dla każdego gruntu, łatwiej dobrać odpowiedni moment wykonania zabiegu, aby uzyskać jak najlepszą skuteczność.
  • Zdjęcia satelitarne – zdjęcia satelitarne gruntów pozwalają na analizę gruntu i stanu uprawy bez wychodzenia z domu. Zdjęcia dostarczane są w trzech spektrach światła, co pozwala na szerszą analizę.
  • Logowanie z wykorzystaniem Azure Active Directory – dzięki integracji FarmCloud z usługami Microsoft takimi jak właśnie Azure Active Directory, możliwe są wdrożenia platformy w modelu dedykowanej instancji z integracją logowania jednym kontem firmowym dla pracowników. Azure Active Directory zapewnia również wysoki poziom bezpieczeństwa.