Uprawy są podstawą produkcji w gospodarstwie, przynajmniej jeżeli mówimy o gospodarstwach, które specjalizują się w produkcji roślinnej. Podstawowym dokumentem, który prezentuje historię uprawy jest karta pola, na której zapisuje się wszystkie zabiegi wykonane na uprawie. Jednak aby podejmować prawidłowe decyzje, np. zwiazane z nawożeniem, ważne są rzetelne informacje m.in. o zasobności gleby, dla których również znalazło się miejsce w FarmCloud.

Wersja 1.2.0 przynosi z sobą zestaw narzędzi do zarządania uprawami, takimi jak:

  • Zarządzanie uprawami – moduł pozwala na prowadzenie całej historii upraw w systemie, ustalania okresu uprawy na gruncie oraz prowadzenie całej historii upraw w jednym miejscu. Aby zoptymalizować czas, który potrzebny jest na uzupełnienie karty pola, system FarmCloud pozwala na dodawanie zabiegów do wielu upraw na raz, co jest bardzo często występującą praktyką w gospodarstwach, np. podczas wykonywania zabiegów oprysku, kiedy w momencie napełnienia opryskiwacza, wykonywany jest zabieg na wielu uprawach. 
  • Managaer upraw – moduł pozwalający na przeglądanie całości uprawy, nie tylko pod kątem karty pola, ale również znajdują się tutaj zdjęcia satelitarne uprawy, informacje z czujników ReHydro oraz MetPro umieszczonych na uprawie, zalecenia fungicydowe czy też prognoza pogody dla wybranego gruntu.
  • Zarządzanie skanami gleby – skanowanie elektroprzewodności gleby pozwala poznać jej strukture zmienności, która jest często nie widoczna gołym okiem. Dzięki wykonaniu skanu gleby, możemy dowiedzieć się o miejscach, gdzie gleba jest cięższa, gdzie lżejsza, aby lepiej podejmować decyzje czy to o zasiewach czy nawożeniu. Skany gleby są również bardzo przydane w przypadku prób glebowych, ponieważ na ich podstawie można dokładniej wyznaczyć punkty poboru, co później skutować będzie lepszą rzetelnością takich prób glebowych.
  • Zarządzanie próbami glebowymi – moduł prób glebowych dostarcza narzędzie do analizy, w postaci mapy, zasobności w składniki mineralne gruntu, co przy późniejszej analizie i wykonaniu odpowiedniego planu nawozowego, może przynieść spore oszczędności w zużyciu nawozów, zredukować koszty wykonywania zabiegów, zmniejszyć negatywny wpływ nawozów na środowisko poprzez optymalizacje wykorzystanych ilości, ale również zwiększając plon, ponieważ nie zawsze duża ilość składników jest dobra dla roślin, czasem wręcz przeciwnie, jest dla rośliny toksyczne.

Zarówno próby glebowe jak i skany gleby, mogą być wgrywane bezpośrednio dla rolników przez dostawców usług, z wykorzystaniem AgriCRM, co znacznie skraca proces obiegu informacji.