Kolejna wersja systemu przynosi obsługę kolejnych urządzeń, zarówno związanych z monitoringiem maszyn, jak i coś nowego, monitoring mikroklimatu w przechowywalniach i halach dzięki urządzeniom dostarczonym przez naszego Partnera Digital Crops Sp. z o.o.

Zmiany w sersji 1.4.0:

  • Obsługa LARO – w związku z migracją niektórych klientów z systemu Agridata, chcieliśmy aby urządzenia, które juz kiedyś zakupili i zostały zamontowane na pojazdach, mogły pracować w systemie FarmCloud bez konieczności ich wymiany, w związku z tym, dodaliśmy również obsługę właśnie tych urządzeń w kontekście monitoringu GPS.
  • Obsługa czujników magazynowych – do systemu została dodana obsługa nowego produktu naszego Partnera Digital Crops Sp. z o.o., czyli czujników magazynowych i przechowalniczych. Czujniki te pozwalają na monitoring parametrów mikroklimatu wewnątrz pomieszczeń, w celu zapewnienia odpowiednich warunków od przechowywania. W FarmCloud można również definiować alarmy, które pozwolą na automatyczne ostrzeganie użytkownika, gdy zdefiniowane progi zostaną przekroczone. W systemie można przeglądać i analizować dane przesyłane przez urządzenia.
  • Książka serwisowa – niestety każda maszyna się czasem psuje, zużywają się elementy robocze, które są wymieniane, moduł karty serwisowej pozwala na prowadzenie historii takich napraw, aby móc później analizować koszty utrzymania maszyny. Może posłużyć np. do wyboru producenta elementów roboczych o najlepszym stosunku jakości do ceny, ponieważ nie zawsze najdroższy element wychodzi najkorzystniej. Taki dokument może również być dobrym atutem przy sprzedaży maszyny, można go wydrukować i okazać kupującemu, co pokazuje nasza wiarygodność.
  • Udostępnianie obserwacji oraz obsługa zaleceń – często zdarza się, iż wiedza rolnika nie jest tak rozgległa i potrzebuje on pomocy, dzięki wprowadzeniu funkcji udostępniania obserwacji, istnieje możliwość wykonania obserwacji polowej wraz z zdjęciem i wysłania do dostawy platformy lub instytucji takich jak CDR czy ODR, gdzie fachowcy będą mogli dokonać analizy i przesłać odpowiedź z zaleceniami.
  • Wysyłka wiadomości do gospodarstw – w AgriCRM pojawiła się możliwość komunikacji dostawców z rolnikami podprzez wysyłkę wiadomości. Wiadomości mogą służyć do wielu celów, nie tylko marketingowych, ale np. do przekazywania zaleceń, ostrzeżeń itp. Wszystkie wiadomości z poziomu rolnika będą dostępne w FarmPortal.