Widzimy więcej danych, tym więcej możliwości analizy i podejmowania decyzji. Idąc cały czas za celem FarmCloud, czyli zebrania jak największej ilości danych w jednym miejscu, dołożyliśmy kolejną funkcjonalność, dane o pokryciu maszyn podczas pracy oraz mapy plonów, które pozwalają na analizę gruntu pod kątem plonowania.

Wersja 1.5.0 przyniosła ze sobą następujące funkcjonalności:

  • Eksport danych do CSV – dane, które posiadamy w systemie często przydatne są do innych systemów, nie koniecznie systemów do zarządzania gospodarstwem, ale np. systemów roliczeniowych. Dodana została funkcjonalność pozwalająca na wyeksportowanie gruntów, maszyn oraz książki serwisowej do plików CSV, które można w prosty sposób otworzyć np. w Microsoft Excel.
  • Zarządzanie budynkami – gospodarstwo to nie tylko maszyny, grunty czy też pracownicy, to również budynki, w których mogą służyć jako magazyny, przechowywalnie itp. W FarmPortal została dodana możliwość zarządzania budynkami wraz z możliwością zaznaczenia ich lokalizacji na mapie.
  • Uproszczenie procesu rejestracji – proces rejestracji został uproszczony, usunięta została potrzeba podawania kodu zaproszenia, system automatycznie zarejestruje użytkownika w gospodarstwie na postawie adresu e-mail.
  • Mapy – jedna z kluczowych funkcjonalności, o którą pytali nasi klienci, dodatkowe mapy dla gruntów, które generowane są na podstawie danych telemetrycznych z naszych urządzeń Tracky. W systemie pojawiły się mapy pokrycia powierzchni, które generowane są na podstawie danych z czujników podpiętych do urządzenia mID oraz szerokości maszyny, mapy te pozwalają na sprawdzenie jakości wykonania zabiegów przez pracowników, znalezienia miejsc, gdzie zabieg nie został wykonany czy też optymalizacji pod kątem unikania nakładek podczas zabiegu. Kolejnym rodzajem map, są mapy plonów, zarówno wielkości plonu jak i wilgotności ziarna, które generowane są automatycznie na podstawie danych z magistrali CAN z kombajnów. Dzięki mapą plonów, możemy prześledzić m.in. wpływ nawożenia, zasobność gleby, strukturę gleby na wielkość plonu.
  • Dashboard – na dashboard pojawiły się dwa nowe widgety, pogoda oraz notowania giełdowe. Pogoda prezentuje aktualne dane pogodowe dla lokalizacji gospodarstwa, natomiast dane giełdowe, udostępniane przy współpracy z naszym partnerem Agrolok, przedstawiają aktualne ceny skupu płodów rolnych zarówno w Polsce jak i na giełdzie europejskiej.