Prace nad rozwojem FarmCloud trwają nadal, przez ostatnie 3 miesiące skupialiśmy się na obsłudze kolejnych danych sensorycznych, aby system FarmCloud mógł automatyzować wiele procesów, właśnie na podstawie danych, które będą odbierane i przetwarzane z czujników w całym gospodarstwie.

W wersji 1.1.0 zostały dodane następujące funkcjonalności:

  • Zarządzanie czujnikami ReHydro – do systemu został dodany kolejny produkt naszego Partnera Digital Crops Sp. z o.o. Czujniki ReHydro sa narzędziem do monitorowania wilgotności i temperatury gleby w celu optymalizacji procesów nawdniania. W FarmCloud wyświetlanie i zarządzanie danymi z czujników ReHydro pozwala na ich rejestrację, podgląd oraz analizy danych
  • Katalog środków ochrony roślin – w systemie pojawił się aktualny katalog środków ochrony roślin, które są dopuszczone do obrotu w Polsce wraz z informacjami w jakich uprawach są zarejestrowane. Katalog pozwala na szybkie przeszukiwanie bazy względem uprawy, szkodnika czy też substancji aktywnej. Dodatkowo w bazie znajduje się informacja, czy środek jest dopuszczony do używania w uprawach ekologicznych
  • Monitoring GPS – maszyny są jednym z podstawowych narzędzi pracy w gospodarstwie, ale również jednym z najdroższych. Prawidłowe eksploatowanie maszyny, może pozwolić uniknąć przestojów w pracy oraz kosztownych napraw. Dzięki monitoringowi GPS, możliwa jest lepsza kontrola nad eksploatacją maszyny, ale także jest to dodatkowe zabezpieczenie antykradzieżowe, ponieważ dzieki pozycji GPS dużo łatwiej udaje się odnaleźć skradzione pojazdy. Nasze urzadzenia pozwalają na odbiór nie tylko danych GPS, ale także danych o parametrach pracy maszyny. Aktualnie w FarmCloud wyświetlać można jednak tylko pozycję i historię przejazdów, moduł będzie nadal rozwijamy, aby na podstawie danych z maszyn dokonywać automatyzacji procesów i ewidencji.
  • Widget lokalizacyjny – w systemie FarmCloud pojawia coraz więcej urządzeń, które raportują swoją pozycję, w związku z tym powstał widget na stronie głównej aplikacji, który prezentuje pozycję wszystkich urządzeń w systemie, zarówno maszyn jak i czujników ReHydro oraz stacji MetPro. Po kliknięciu w znacznik na mapie, otrzymujemy w czytelny sposób zaprezentowane najistotniejsze informacje o urządzeniu.