FarmCloud ma na celu łączenie usług od różnych dostawców, dlatego w systemie wprowadzamy funkcje, które pozwalają na szybką wymianę informacji z naszymi partnerami, firmami, które dostarczają usługi dla rolnictwa. Dzięki wymianie informacji można skrócić wykonywania usług oraz niedublować procesu ich wytwarzania

Wersja 1.6.0 przyniosła ze sobą następujące funkcjonalności:

  • Zarządzanie partnerami – aktualnie każdy użytkownik FarmPortal może zobaczyć listę partnerów i nadać im dostęp do swojego gospodarstwa z ograniczonym poziomem, tj. dla firmy robiącej próby glebowe, nadać dostęp do gruntów, natomiast dla firmy doradczej nadać dostęp do upraw.
  • Wizytówka gospodarstwa oraz portal konsumenta – gospodarstwa z historią i tradycjami są bardzo cenione przez klientów, ponieważ uwiarygadnia to ich pozycję na rynku. Dzięki portalowi konsumenta, klienci mogą wyszukać gospodarstwa, zobaczyć ich historię, produkty które produkują oraz cerfyfikaty jakie posiadają. Wszystkie te dane właściciel gospodarstwa może uzupełnić z poziomu FarmPortal.
  • Kalkulator azotowy – w systemie pojawił się kalkulator azotowy, który na podstawie wybranej uprawy, przewidywanym plonie oraz dostarczonych już nawozach, może policzyć bilans azotowy. Dodatkowo możemy wykonać planowanie kolejnych nawozów, które automatycznie zostaną uwzględnione do bilansu.
  • Informacje o pojeździe – rozszerzyliśmy informacje o pojeździe, które dostępne są w zakładce monitoringu, na liście pojawiły się ikonki informujące użytkownika, czy w pojeździe dostępna jest magistrala CAN, z której możemy odczytać dużo informacji, czy dostępne są informacje o poziomie paliwa oraz czy dostępne są dodatkowe dane np. o położeniu TUZ lub obrotach WOM.
  • Dostawcy – w aplikacji AgriCRM pojawił się moduł do zarządzania dostawcami. Dostawca to jedno lub więcej gospodarstw, które dostarczają produkty do Partnera, np. firm przetwórczych. Ułatwia to organizację pracy w firmach, które kupują produkty od gospodarstw.
  • Zarządzanie bazami danych – nasze bazy danych są na bieżąco aktualizowane, jednak może zdarzyć się, iż czegoś w nich będzie brakować, np. w przypadku import nawozów z zagranicy. W takich sytuacjach Partnerzy mogą dodać do bazy danych brakujące elementy, które od razu będą widoczne dla rolników.