Proces przenoszenia danych z innych systemów, czy też pierwsze uruchomienia aplikacji może być uciążliwy dla właścicieli większych gospodarstw, dlatego w tej wersji postanowiliśmy go usprawnić, dodając możliwość importu gruntów w SHP oraz KML. Dodaliśmy również nowe możliwości raportowania oraz nowe urządzenia.

Wersja 1.7.0 przyniosła ze sobą następujące funkcjonalności:

  • Import gruntów z SHP oraz KML – pliki SHP oraz KML są najczęściej wykorzystywane w branży rolniczej, to włąśnie w takich plikach znaleźć można m.in. obrysy pól. Dodaliśmy możliwość ich importu, dzięki czemu gdy zaczynasz pracę z FarmPortal, możesz wybrać plik, wybrać grunty, które z niego chcesz zaimportować, a następnie system sam odnajdzie informacje o danych katastralnych tego gruntu i doda go do systemu.
  • Dokumenty do gruntów – rozszerzyliśmy moduł dokumentów, dodając możliwość dodawania dokumentów do gruntów. Jest to przydatne np. w sytuacji gdy mamy wyniki analiz w formie tekstowej, plików PDF, których nie można zaimportować bezpośrednio do systemu, w takim przypadku możemy dodać plik do gruntu i mieć wszystkie dane w jednym miejscu. 
  • Rozszerzenie wynagrodzeń pracowników – rozbudowaliśmy model zarządzania wynagrodzeniami pracowników, po wielu konsultacjach z naszymi klientami. W wielu gospodarstwach pracownicy dostając dodatkowe wynagrodzenie za wykonywane czynności, np. dodatek za wykonywanie oprysku. Aktualnie w FarmPortal możemy zdefiniować stawki dla każdego z rodzajów aktywności.
  • Raport pracownika – stworzyliśmy nowy raport, raport pracownika, który na podstawie urządzeń Tracky oraz mID automatycznie generuje informacje o czasie pracy, wraz z podziałem na rodzaj aktywności oraz informacją na jakim gruncie wykonywane były aktywności.
  • Udoskonalenie rejestru katastralnego – rejestr katastralny jest jedną z ciekawszych funkcji, dla osób które zaczynają pracę z FarmPortal, ponieważ pozwala szybko dodać grunty bez konieczności ich rysowania ręcznie na mapie. Jest on dla nas ważną funkcją, dlatego postanowiliśmy udoskonalić ten moduł, poprzez dodanie możliwości wyszukiwania we wszystkich polach wyboru, dzięki czemu gdy np. chcemy wybrać działkę 245/5 nie musimy już przesuwać całej listy, wystarczy wpisać pierwsze znaki i system automatycznie odfiltruje dane. Dodatkowo zintegrowaliśmy się z Głównym Geodetą Kraju, dzięki czemu posiadamy dostęp do najaktualniejszych danych. W przypadku gdy w naszym rejestrze nie będzie wybranej działki, zostanie ona automatycznie pobrana z Geodezji.
  • Obsługa wag najazdowych – funkcja wyczekiwana przez wielu naszych klientów, szczegółnie przydatna w okresie żniw, kiedy to na gospodarstwo wjeżdża i wyjeżdża wiele transportów. Wraz z Digital Crops stworzyliśmy urządzenie, które integruje się z wagami najazdowymi firmy RHEWA i automatycznie przesyła dane do nas na serwery, dzieki czemu wszystkie pomiary znajdują się w jednym miejscu, w aplikacji FarmPortal.
  • Widget pojazdów – dodaliśmy widget statusu pojazdów, dzięki któremu od razu widzimy stan pojazdów, natomiast w przypadku dostępności danych o paliwie, również informacje o aktualnym stanie paliwa.