Zarządzanie gruntami

System FarmPortal pozwala na zarządzanie parkiem maszynowym. W systemie mogą być dodawane i zarządzane zarówno maszyny rolnicze jak i wszelkie inne pojazdy oraz inne urządzenia.

System pozwala na przeglądanie listy maszyn, dodawania, edycji, tworzenia książki serwisowej, definiowania alarmów, ich przeglądania oraz monitoringu GPS zarówno maszyn i pojazdów samojezdnych jak i również maszyn doczepianych.

Rejestr katastralny

Uzupełnić opis

Parcele

Dzięki książce serwisowej, w jednym miejscu będziesz mógł zapisać wszystkie informacje związane z przeglądami serwisowymi, naprawami czy też wymianą elementów eksploatacyjnych w formie cyfrowej, dzięki czemu dane będą zawsze z Tobą, dostępne z każdego miejsca na świecie, zarówno przez Ciebie jak i również Twoich pracowników, którym nadasz dostęp do systemu.

Książka serwisowa pozwoli na przykład na analizę trwałości elementów eksploatacyjnych stosowanych w w maszynach pod kątem znalezienia złotego środka pomiędzy kosztem, a wytrzymałością danego elementu. Niestety nie zawsze najdroższy element będzie najtrwalszy lub będzie wypadał najkorzystniej w stosunku jakość do ceny.

Zdjęcia satelitarne

Moduł alarmów pozwala ustawić alarmy maszynowe do swoich potrzeb, dzięki przyjaznemu interfejsowi konfiguracyjnego będziesz mógł włączyć alarmy określonego typu tylko wtedy gdy są Ci potrzebne. Alarmy generowane są automatycznie na podstawie danych z urządzeń Tracky.

Alarmy pozwolą na przykład na kontrolę jakości wykonania zabiegu, gdzie możemy zdefiniować, iż gdy maszyna znajduje się na gruncie to maksymalna prędkość wynosi 12km/h, o każdym przekroczeniu zostaniemy poinformowani w aplikacji, dzięki czemu będziemy mogli szybko zareagować i podjąć działania interwencyjne, aby poprawić jakość zabiegu na pozostałej części pola.

Alarmy mogą również działać w sposób antykradzieżowy, istnieje możliwość zdefiniowania, iż pojazd nie może być odpalany na przykład pomiędzy godziną 23, a 5 rano, jeżeli takie uruchomienie nastąpi, zostaniemy od razu poinformowani powiadomieniem w aplikacji.  

  Próby glebowe

  Dzięki monitoringowi GPS, zawsze będziesz wiedział gdzie znajdują się Twoje maszyny, co pozwoli na optymalniejsze podejmowanie decyzji, kontrolę poprawności wykonywanych prac, które zostały zaplanowane dla tych maszyn, kontroli jakości wykonanych zabiegów, ale także generowanie map pokryć powierzchni uprawy podczas wykonywania zabiegów oraz map plonów, wilgotności ziarna, czy też obciążenia maszyny w czytelnej, wizualnej formie wyświetlania danych na mapie.

  Monitoring GPS pozwala również na analizę danych z magistrali CAN czy też sond paliwowych, dzięki czemu możemy analizować poziom paliwa, obciążenie silnika czy też położenie pedału przyspieszenia w każdym momencie poruszania się maszyny, w celach optymalizacji wykorzystania maszyny.
  (ilość dostępnych danych zależy od maszyny na której zamontowane jest urządzenie)

  Skany elektroprzewodności

  Moduł alarmów pozwala ustawić alarmy maszynowe do swoich potrzeb, dzięki przyjaznemu interfejsowi konfiguracyjnego będziesz mógł włączyć alarmy określonego typu tylko wtedy gdy są Ci potrzebne. Alarmy generowane są automatycznie na podstawie danych z urządzeń Tracky.

  Alarmy pozwolą na przykład na kontrolę jakości wykonania zabiegu, gdzie możemy zdefiniować, iż gdy maszyna znajduje się na gruncie to maksymalna prędkość wynosi 12km/h, o każdym przekroczeniu zostaniemy poinformowani w aplikacji, dzięki czemu będziemy mogli szybko zareagować i podjąć działania interwencyjne, aby poprawić jakość zabiegu na pozostałej części pola.

  Alarmy mogą również działać w sposób antykradzieżowy, istnieje możliwość zdefiniowania, iż pojazd nie może być odpalany na przykład pomiędzy godziną 23, a 5 rano, jeżeli takie uruchomienie nastąpi, zostaniemy od razu poinformowani powiadomieniem w aplikacji.  

   Mapy

   Dzięki monitoringowi GPS, zawsze będziesz wiedział gdzie znajdują się Twoje maszyny, co pozwoli na optymalniejsze podejmowanie decyzji, kontrolę poprawności wykonywanych prac, które zostały zaplanowane dla tych maszyn, kontroli jakości wykonanych zabiegów, ale także generowanie map pokryć powierzchni uprawy podczas wykonywania zabiegów oraz map plonów, wilgotności ziarna, czy też obciążenia maszyny w czytelnej, wizualnej formie wyświetlania danych na mapie.

   Monitoring GPS pozwala również na analizę danych z magistrali CAN czy też sond paliwowych, dzięki czemu możemy analizować poziom paliwa, obciążenie silnika czy też położenie pedału przyspieszenia w każdym momencie poruszania się maszyny, w celach optymalizacji wykorzystania maszyny.
   (ilość dostępnych danych zależy od maszyny na której zamontowane jest urządzenie)