Wersja 1.4.0

01.10.2020

Kolejna wersja systemu przynosi obsługę kolejnych urządzeń, zarówno związanych z monitoringiem maszyn, jak i coś nowego, obsługę urządzeń do monitorowania mikroklimatu w magazynach i przechowywalniach, dostarczanego przez naszego Partnera Digital Crops Sp. z o.o.

Zmiany w sersji 1.4.0:

 • Obsługa LARO – w związku z migracją niektórych klientów z systemu Agridata, chcieliśmy aby urządzenia, które juz kiedyś zakupili i zostały zamontowane na pojazdach, mogły pracować w systemie FarmCloud bez konieczności ich wymiany, w związku z tym, dodaliśmy również obsługę właśnie tych urządzeń w kontekście monitoringu GPS.
 • Obsługa czujników magazynowych – do systemu została dodana obsługa nowego produktu naszego Partnera Digital Crops Sp. z o.o., czyli czujników magazynowych i przechowalniczych. Czujniki te pozwalają na monitoring parametrów mikroklimatu wewnątrz pomieszczeń, w celu zapewnienia odpowiednich warunków od przechowywania. W FarmCloud można również definiować alarmy, które pozwolą na automatyczne ostrzeganie użytkownika, gdy zdefiniowane progi zostaną przekroczone. W systemie można przeglądać i analizować dane przesyłane przez urządzenia.
 • Książka serwisowa – niestety każda maszyna się czasem psuje, zużywają się elementy robocze, które są wymieniane, moduł karty serwisowej pozwala na prowadzenie historii takich napraw, aby móc później analizować koszty utrzymania maszyny. Może posłużyć np. do wyboru producenta elementów roboczych o najlepszym stosunku jakości do ceny, ponieważ nie zawsze najdroższy element wychodzi najkorzystniej. Taki dokument może również być dobrym atutem przy sprzedaży maszyny, można go wydrukować i okazać kupującemu, co pokazuje nasza wiarygodność.
 • Udostępnianie obserwacji oraz obsługa zaleceń – często zdarza się, iż wiedza rolnika nie jest tak rozgległa i potrzebuje on pomocy, dzięki wprowadzeniu funkcji udostępniania obserwacji, istnieje możliwość wykonania obserwacji polowej wraz z zdjęciem i wysłania do dostawy platformy lub instytucji takich jak CDR czy ODR, gdzie fachowcy będą mogli dokonać analizy i przesłać odpowiedź z zaleceniami.
 • Wysyłka wiadomości do gospodarstw – w AgriCRM pojawiła się możliwość komunikacji dostawców z rolnikami podprzez wysyłkę wiadomości. Wiadomości mogą służyć do wielu celów, nie tylko marketingowych, ale np. do przekazywania zaleceń, ostrzeżeń itp. Wszystkie wiadomości z poziomu rolnika będą dostępne w FarmPortal.

Wersja 1.3.0

01.07.2020

Automatyzacja procesów w gospodarstwie, jest jedną z kluczowych cech, którą system FarmCloud stara się osiągnąć. Automatyzacja procesów poprzez wykorzystanie danych z urządzeń telemetrycznych pozwala równiez na osiągnięcie jak największej rzetelności danych, które znajdą się w systemie.

W wersji 1.3.0 światło dzienne ujrzały następujące funkcjonalności:

 • Dane telemetryczne – dane z naszych urządzeń stały się jeszcze bardziej rozbudowane. W systemie można przeglądać i analizować już nie tylko dane o historii przejazdów, ale również dane o parametrach pracy takich jak m.in. obroty silnika, obciążenie silnika, poziom paliwa, spalanie oraz wiele innych. Niestety nie wszystkie maszyny wysyłają wszystkie informacje na magistrali CAN, w związku z tym może zdarzyć się, iż z niektórych pojazdów nie będzie możliwości pobrania tak licznej ilości danych, jeżeli chcesz się dowiedzieć czy w Twoim pojeździe lub maszynie, będziemy mogli odczytać informacje, skontaktuj się z nami, nasz konsultant na pewno pomoże.
 • Raport pracy maszyny – raport pracy maszyny generuje się automatycznie na podstaiwe danych z urządzeń. W raporcie można znaleźć informacje o czasie pracy, czasie transportu, średnich prędkościach, spalaniu oraz wiele innych. Raport prezentuje dane w kontekście podane zakresu dat, ale także dzieli te dane na sesje, dzięki czemu łatwiej można analizować dane np. pod kątem tego jak maszyna jest eksploatowana przez różnych pracowników.
 • Zarządzanie dokumentami – realizując założenie, aby FarmCloud był platformą, w której znajdą się wszystkie informacje potrzebne rolnikowi, nie sposób przejść obok dokumentów. 
 • Zabieg nawadniania – w systemie FarmCloud pojawił się nowy rodzaj zabiegu, zabieg nawadniania. Ostatnimi czasy rolnictwo boryka się z problemami braku opadów i coraz częściej decydują się na nawadnianie, dlatego w systemie pojawił się nowy rodzaj zabiegu, aby później łatwiej rozliczać koszty, które poniesione zostały właśnie na przeprowadzenie nawadniania.
 • Obsługa parceli – parcele pozwalają na podział gruntu na mniejsze części, w celu zapewnienia możliwośc podziału jednego gruntu na kilka mniejszych upraw. Jest model, który bardzo często stosowany jest w dużej mierze przez gospodarstwa zajmujące się produkcją warzywniczą. Parcele mogą przyjmować różne postacie w każdym roku uprawowym, historia zawsze jest zachowywane przy uprawie.
 • Obsługa okresu karencji – okres karencji jest to okres, który musi upłynąć od momentu wykonania zabiegu, do momentu kiedy produkt może zostać zebrany, jest szczególnie ważny w uprawach warzywniczych. W systemie FarmCloud zdefiniowane są okresy karencji dla środków ochrony roślin, dzięki czemu system automatycznie podopowiada czy można dokonać zbioru z uprawy czy też nie.
 • Automatyczne zabiegi – moduł automatycznych zabiegów, w oparciu o urządzanie zamontowane na maszynach, analizuje pracę maszyn, do których pobierane są wszystkie informacje wprowadzone do systemu, po czym automatycznie oblicza przeracowaną powierzchnię, czas pracy oraz przyporządkowuje odpowiedni typ zabiegu oraz uprawę, na której zabieg został wykonany. Pozwala to na dokładną informację kiedy został wykonany zabieg na polu, jedyna rzecz, która pozostaje do uzupełnienia przez rolnika, to zastosowane podczas tego zabiegu nawozy, środki ochrony roślin czy tez nasiona.
 • Integracja z Azure B2C – dzięki połączeniu systemu logowania Azure Active Directory, ułatwiliśmy proces rejestracji nowych użytkowników oraz ich logowania do systemu. Dzięki tej zmianie użytkownicy mogą używać swoich prywatnych maili do logowania do FarmPortal, natomiast dostawcy zyskali prosty sposób na wysyłania zaproszeń do rejestracji do utworzonego przez nich gospodarstwa. Przy czym warto zaznaczyć, iż zachowane zostały wszelkie zabezpieczenia, w celu ochrony danych klientów.

Wersja 1.2.0

01.05.2020

Uprawy są podstawą produkcji w gospodarstwie, przynajmniej jeżeli mówimy o gospodarstwach, które specjalizują się w produkcji roślinnej. Podstawowym dokumentem, który prezentuje historię uprawy jest karta pola, na której zapisuje się wszystkie zabiegi wykonane na uprawie. Jednak aby podejmować prawidłowe decyzje, np. zwiazane z nawożeniem, ważne są rzetelne informacje m.in. o zasobności gleby, dla których również znalazło się miejsce w FarmCloud.

Wersja 1.2.0 przynosi z sobą zestaw narzędzi do zarządania uprawami, takimi jak:

 • Zarządzanie uprawami – moduł pozwala na prowadzenie całej historii upraw w systemie, ustalania okresu uprawy na gruncie oraz prowadzenie całej historii upraw w jednym miejscu. Aby zoptymalizować czas, który potrzebny jest na uzupełnienie karty pola, system FarmCloud pozwala na dodawanie zabiegów do wielu upraw na raz, co jest bardzo często występującą praktyką w gospodarstwach, np. podczas wykonywania zabiegów oprysku, kiedy w momencie napełnienia opryskiwacza, wykonywany jest zabieg na wielu uprawach. 
 • Managaer upraw – moduł pozwalający na przeglądanie całości uprawy, nie tylko pod kątem karty pola, ale również znajdują się tutaj zdjęcia satelitarne uprawy, informacje z czujników ReHydro oraz MetPro umieszczonych na uprawie, zalecenia fungicydowe czy też prognoza pogody dla wybranego gruntu.
 • Zarządzanie skanami gleby – skanowanie elektroprzewodności gleby pozwala poznać jej strukture zmienności, która jest często nie widoczna gołym okiem. Dzięki wykonaniu skanu gleby, możemy dowiedzieć się o miejscach, gdzie gleba jest cięższa, gdzie lżejsza, aby lepiej podejmować decyzje czy to o zasiewach czy nawożeniu. Skany gleby są również bardzo przydane w przypadku prób glebowych, ponieważ na ich podstawie można dokładniej wyznaczyć punkty poboru, co później skutować będzie lepszą rzetelnością takich prób glebowych.
 • Zarządzanie próbami glebowymi – moduł prób glebowych dostarcza narzędzie do analizy, w postaci mapy, zasobności w składniki mineralne gruntu, co przy późniejszej analizie i wykonaniu odpowiedniego planu nawozowego, może przynieść spore oszczędności w zużyciu nawozów, zredukować koszty wykonywania zabiegów, zmniejszyć negatywny wpływ nawozów na środowisko poprzez optymalizacje wykorzystanych ilości, ale również zwiększając plon, ponieważ nie zawsze duża ilość składników jest dobra dla roślin, czasem wręcz przeciwnie, jest dla rośliny toksyczne.

Zarówno próby glebowe jak i skany gleby, mogą być wgrywane bezpośrednio dla rolników przez dostawców usług, z wykorzystaniem AgriCRM, co znacznie skraca proces obiegu informacji.

Wersja 1.1.0

01.03.2020

Prace nad rozwojem FarmCloud trwają nadal, przez ostatnie 3 miesiące skupialiśmy się na obsłudze kolejnych danych sensorycznych, aby system FarmCloud mógł automatyzować wiele procesów, właśnie na podstawie danych, które będą odbierane i przetwarzane z czujników w całym gospodarstwie.

W wersji 1.1.0 zostały dodane następujące funkcjonalności:

 • Zarządzanie czujnikami ReHydro – do systemu został dodany kolejny produkt naszego Partnera Digital Crops Sp. z o.o. Czujniki ReHydro sa narzędziem do monitorowania wilgotności i temperatury gleby w celu optymalizacji procesów nawdniania. W FarmCloud wyświetlanie i zarządzanie danymi z czujników ReHydro pozwala na ich rejestrację, podgląd oraz analizy danych
 • Katalog środków ochrony roślin – w systemie pojawił się aktualny katalog środków ochrony roślin, które są dopuszczone do obrotu w Polsce wraz z informacjami w jakich uprawach są zarejestrowane. Katalog pozwala na szybkie przeszukiwanie bazy względem uprawy, szkodnika czy też substancji aktywnej. Dodatkowo w bazie znajduje się informacja, czy środek jest dopuszczony do używania w uprawach ekologicznych
 • Monitoring GPS – maszyny są jednym z podstawowych narzędzi pracy w gospodarstwie, ale również jednym z najdroższych. Prawidłowe eksploatowanie maszyny, może pozwolić uniknąć przestojów w pracy oraz kosztownych napraw. Dzięki monitoringowi GPS, możliwa jest lepsza kontrola nad eksploatacją maszyny, ale także jest to dodatkowe zabezpieczenie antykradzieżowe, ponieważ dzieki pozycji GPS dużo łatwiej udaje się odnaleźć skradzione pojazdy. Nasze urzadzenia pozwalają na odbiór nie tylko danych GPS, ale także danych o parametrach pracy maszyny. Aktualnie w FarmCloud wyświetlać można jednak tylko pozycję i historię przejazdów, moduł będzie nadal rozwijamy, aby na podstawie danych z maszyn dokonywać automatyzacji procesów i ewidencji.
 • Widget lokalizacyjny – w systemie FarmCloud pojawia coraz więcej urządzeń, które raportują swoją pozycję, w związku z tym powstał widget na stronie głównej aplikacji, który prezentuje pozycję wszystkich urządzeń w systemie, zarówno maszyn jak i czujników ReHydro oraz stacji MetPro. Po kliknięciu w znacznik na mapie, otrzymujemy w czytelny sposób zaprezentowane najistotniejsze informacje o urządzeniu.

Wersja 1.0.0

01.01.2020

Po przeszło pół roku pracy, zarówno konceptualnej jak i implementacyjnej, FarmCloud został oficjalnie uruchomiony w formie produkcyjnej.

Pierwsza wersja systemu posiada następujące funkcjonalności:

 • Zarządzanie gospodarstwami – pozwala na zarządzanie podstawowymi informacjami o gospodarstwie, zarówno przez rolników w FarmPortal, ale także dostawcą w AgriCRM, gdzie dostawcy mogą tworzyć konta swoim klientom. FarmCloud pozwala na dostęp do wielu gospodarstw z poziomu jednego konta w systemie.
 • Zarządzanie kontaktami i notatkami – dostawcy mogą zarządzać kontaktami w gospodarstwie oraz tworzyć notatki do gospodarstw
 • Zarządzanie gruntami – grunt jest jednym z podstawowych zasobów w gospodarstwie, FarmCloud pozwala na definiowanie gruntów poprzez wykonanie obrysu na mapie jak i z wykorzystaniem rejestru katastralnego
 • Zarządzanie maszynami – park maszynowy bywa rozbudowany, FarmCloud pozwala zebrać te wszystkie informacje w jednym miejscu
 • Zarządzanie pracownikami – w wielu gospodarstwach poza właścicielem, zatrudniani są pracownicy, dedykowany moduł pracowników pozwoli na łatwiejsze zarządzanie personelem w gospodarstwie.
 • Zarządzanie stacjami MetPro – dzięki integracji z naszym Partnerem Digital Crops Sp. z o.o. w systemie FarmCloud dostępne są stacje meteo MetPro. Dostawcy mogą rejestrować i zarządzać stacjami, które sprzedali, natomiast rolnicy z poziomu FarmPortal mogą dodawać zakupione stacje, przeglądać oraz analizować dane. W systemie istnieje możliwość zdefiniowania alarmów, które zostaną uruchomione w momencie przekroczenia zdefiniowanych progów, sygnalizując to za pomocą wiadomości w systemie.
 • Zalecenia fungicydowe – dzięki zaleceniom fungicydowym skorelowanym z prognozami pogody dla każdego gruntu, łatwiej dobrać odpowiedni moment wykonania zabiegu, aby uzyskać jak najlepszą skuteczność.
 • Zdjęcia satelitarne – zdjęcia satelitarne gruntów pozwalają na analizę gruntu i stanu uprawy bez wychodzenia z domu. Zdjęcia dostarczane są w trzech spektrach światła, co pozwala na szerszą analizę.
 • Logowanie z wykorzystaniem Azure Active Directory – dzięki integracji FarmCloud z usługami Microsoft takimi jak właśnie Azure Active Directory, możliwe są wdrożenia platformy w modelu dedykowanej instancji z integracją logowania jednym kontem firmowym dla pracowników. Azure Active Directory zapewnia również wysoki poziom bezpieczeństwa.

Rozpoczęcie prac nad FarmCloud

10.05.2020

Stało się, podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu prac nad FarmCloud. Pomysł na zbudowanie platformy rozwijał się w naszych głowach już od dłuższego czasu, pracując z klientami z branży Agro, również rozwijając system Agridata, zauważyliśmy potrzeby ciągle zmieniającego się rynku, brak narzędzi, które były by w stanie kompleksowo zarządzać rolnictwem. Narzędzia, które da szersze spojrzenie na rolnictwo, ponieważ rolnictwo to nie tylko rolnik i jego gospodarstwo (chociaż jest on kluczowym ogniwem), ale to także cała masa firm dookoła rolniczych, dostawców, odbiorców, producentów sprzętu, doradców itp. Lista jest dość długa, a rynek spory i właśnie FarmCloud z założenia ma łączyć firmy dookoła rolnicze z rolnikami i oferować każdej z tej grupy odbiorów, dedykowane narzędzia, pozwalające na optymalizację pracy, a jego najważniejszą zalegą będzie integracja wszystkich danych w jednym miejscu i możliwość pracowania wszystkich na podobnym zestawie danych, oczywiście z zachowaniem poufności i bezpieczeństwa danych, dzięki czemu pozwoli na podejmowanie trafniejszych decyzji.